Skip to main content

Захваљујући сарадњи Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ и Предшколске установе „Марија Мунћан“, 1. јуна 2023. године одржана је „Екологијада“, представа која је за тему имала екологију. Представу су извеле васпитачице и деца ПУ „Марија Мунћан“. Унапређење заштите природне и културне баштине је једна од најзначајних активности у Унеско геопарку Ђердап, те је „Екологијада“ у Недељи европских геопаркова била добар подсетник привила лепог понашања према природи.