Skip to main content

Zahvaljujući saradnji Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ i Predškolske ustanove „Marija Munćan“, 1. juna 2023. godine održana je „Ekologijada“, predstava koja je za temu imala ekologiju. Predstavu su izvele vaspitačice i deca PU „Marija Munćan“. Unapređenje zaštite prirodne i kulturne baštine je jedna od najznačajnih aktivnosti u Unesko geoparku Đerdap, te je „Ekologijada“ u Nedelji evropskih geoparkova bila dobar podsetnik privila lepog ponašanja prema prirodi.