Skip to main content

Представници Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ посетили су Парк природе „Врачански Балкан“ у Бугарској, ради потенцијалне међународне сарадње.

Састанак је одржан у просторијама административног центра Парка природе „Врачански Балкан“. Разговарало се о могућем партнерству у сфери биолошког диверзитета, туризма и туристичких производа, управљања заштићених подручја, реинтродукције супова. Такође, било је речи и о могућој сарадњи у оквиру заједничких програма – INTERREG Danube Program, INTERREG Bulgaria-Serbia 2021.-2027. и сличним програмима.

Домаћини су представнике „Ђердапа“ упознали са интегрисаним противпожарним системом инсталираним на подручју парка природе и његовим техничким карактеристикама. Такође, презентован је и 3D модел Парка природе „Врачански Балкан“, а такође и опрема која је коришћења за реализацију истог – LiDAR систем.

Презентација „Национални парк Ђердап“ и „Геопарк Ђердап“ је у оквиру Центра за заштиту природе „Натура“ представљена заинтересованом аудиторијуму. Након излагања презентације, са заинтересованим слушоцима је одговарано на постављана питања у вези парка.

Са домаћинима парка је договорена узвратна посета која ће бити реализована половином априла.