Skip to main content

Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац пригодном свечаношћу обележило је 5. јун, дан када је 1989. године основано Предузеће за заштиту и развој Националног парка.

Дан предузећа био је прилика да се у присуству бројних гостију, пословних пријатеља и сарадника сумирају рад и резултати у протеклих годину дана, што су учинили директор предузећа, Лазар Митровић и председник Надзорног одбора ЈП „НП Ђердап“ др Милија Булатовић, као и резултати сарадње са бројним референтним институцијама кроз промоцију нових монографских издања.

О петотомној едицији Лексикони националних паркова Србије говорио је уредник едиције др Владимир Рогановић, истичући да је ова едиција приређена у уверењу да се природа и њена чудесна лепота могу сачувати и заштити и књигом. Уредница Лексикона НП Ђердап, др Ана Милановић Пешић је између осталог, навела да Лексикон Ђердап у 800 чланака са 500 фотографија поред природног представља и културно наслеђе подручја Ђердапске клисуре.Садржи грађу из области геологије, рељефа, климе, хидрографије, демографије, флоре, фауне, заштите природе, етнологије, историје, археологије, уметности и културе и привреде. Дело је 10 уредника, 40 аутора текстова, 34 аутора фотографија и већег броја сарадника.

Двојезичну монографију „Водоземци и гмизавци Ђердапа“ (Ј.Црнобрња-Исаиловић, Д. Милојковић, Б.Мацура) представила је једна од ауторки, Јелка Црнобрња Исаиловић, наводећи да је основна мотивација било истицање њиховог значаја у одржавању локалних биолошких заједница и екосистема. У рецензији др Ане Пауновић из Природњачког музеја наведено је да „ монографија садржи преглед врста водоземаца и гмизаваца чије је присуство потврђено на територији НП Ђердап, али и оних врста које до сада нису нађене у оквиру граница заштићеног подручја, а насељавају шири простор Ђердапа. Два поглавља, о отровности водоземаца и гмизаваца и локалним народним веровањима о њима су теме које су одувек – интересовале људе, али често и доводиле до погрешних представа о овим животињама, што монографију чини занимљивом за ширу публику.“

Представљајући двојезичну монографију „Спелеолошки објекти НП Ђердап“ уредник и аутор Јелена Ћалић истакла је да спелеолошки објекти-пећине и јаме-представљају нека од последњих места на планети земљи где је и у данашње време, у 21.веку, могуће изворно истраживање и картирање потпуно непознатих простора, на која људска нога још није крочила. Рецензент, проф. др Веселин Драгишић са Рударско-геолошког факултета у Београду оценио је да ова књига представља стручно-научни рад у коме је дат приказ резултата спелеолошких истраживања у последње три деценије. По речима Драгишића, аутори су поред спелеолошких вредности указали и на велики археолошки значај појединих спелеолошких објеката.

Монографију „Шуме, дрвенасте врсте и стабла изузетних димензија на подручју НП Ђердап“ др Бранка Стајића и др Драгице Вилотић, представио је магистар шумарства Ненад Радаковић који се осврнуо на значај и вредност шума Ђердапа у којима има и стабала изузетних димензија. У монографији су предочени различити подаци о најлепшим и највреднијим шумама, ретким и прадавним шумама, најзначајнијим дрвенастим врстама, подаци о лоцираности изузетних стабала посебних историјских, културних и научних вредности.