Skip to main content

Kao član Evropske i Svetske mreže geoparkova i Geopark Đerdap je obeležio 13. oktobar, Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa. Na skupu koji je organizovan ovim povodom, dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesor Ratko Ristić predstavio je rezultate projekta „Upravljanje vodnim i zemljišnimm resursima u cilju prevencije erozionih procesa, bujičnih poplava i klizišta u Nacionalnom parku Đerdap“ koji je ova visokoškolska ustanova uradila u saradnji sa JP „Nacionalni park Đerdap“.

Podsećajući na bujične poplave 2014. godine u Tekiji i Boljetinu koje su izazvale znatnu materijalnu štetu, profesor Ristić je analizirao aktuelno stanje u ovoj oblasti i naveo nedostatke koje treba otkloniti od lokalnog do državnog nivoa, ukazujući i na globalni koncept – živeti sa poplavama i raditi na načinu prevencije. O „Bujičnim poplavama u Braničevskom okrugu 2015 – 2018. godine“ govorio je Goran Đorđević iz MUP VSJ Požarevac.

Evropska i Svetska mreža geoparkova ovogodišnji Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa vidi kao priliku da se podigne svest o smanjivanju rizika od katastrofa i osnaživanju lokalnih zajednica, a posvećen je promociji cilja E Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa. Cilj E se odnosi na značajno povećanje broja zemalja sa nacionalnim i lokalnim strategijama smanjivanja rizika od katastrofa do 2030. godine.