Skip to main content

Министарство заштите животне средине, у сарадњи са ЈП ”Национални парк Ђердап”, Заводом за заштиту природе Србије и Шумарским факултетом пригодним скупом у Доњем Милановцу, обележило је Четврти међународни дан предела у Србији.

Скуп је започео уводним речима директора ЈП „Национални парк Ђердап“ Лазара Митровића и помоћнице Министра заштите животне средине за међународну сарадњу и интеграције и националнe контакт особe за спровођење Европске конвенције о пределу Биљане Филиповић Ђушић. Због немогућности да дође, учесницима скупа писмом се обратила Магелон Дежан-Пон из Савета Европе и председавајућа Европске конвенције о пределима похваливши напоре образовних и струковних институција које су се, у претходном периоду, ангажовале на активностима имплементације Европске конвенције о пределима у Србији.

Примена Европске конвенције о пределу у секторским политикама била је тема овогодишњег Међународног дана предела, те су представници Завода за заштиту природе Србије, Шумарског факултета Универзитета у Београду и ЈП „Национални парк Ђердап“ кроз презентације приказали напредак у планирању и уређењу предела, с нагласком на њихову интеграцију у просторно-планску документацију и различите секторске стратегије и политике. На ову тему говориле су Мила Ристић из Завода за заштиту природе Србије, др Невена Васиљевић са Шумарског факултета и Сања Ђокић из ЈП „Национални парк Ђердап“. За учеснике скупа организован је и излет на видиковац Ковилово.

Обележавање Међународног дана предела у Доњем Милановцу организовали су Министарство за заштиту животне средине, ЈП „Национални парк Ђердап, Завод за заштиту природе и Шумарски факултет Универзитета у Београду.

Србија је потписала и ратификовала Европску конвенцију о пределу (ЕКП) 2011. године, придружујући се великом броју земаља (39) чланица Савета Европе, које су показале бригу о одрживом развоју и препознале предео као суштински фактор у успостављању равнотеже између очувања природног и културног наслеђа. Савет Европе је тему предела одредио као важно поље европске политике. Предео је идентификован као део културне баштине, као културно и природно добро од директног значаја за квалитет живота. Светски дан предела установио је Савет Европе указујући на значај очувања предела, а Министарство заштите животне средине, у сарадњи са партнерским институцијама, сваке године половином октобра организује различите догађаје којима на симболичан начин обележава овај дан.