Skip to main content

Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa, 13. oktobar, obeležava se od 1989. godine, kada je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija odlučeno da se promoviše globalna kultura svesti o riziku i smanjenju katastrofa. Upravljač Geoparka Đerdap, JP „Nacioanalni park Đerdap“ danas obeležava ovaj važan dan, podsećajući da deo odgovornosti za bezbednost i smanjenje rizika od katastrofa leži na institucijama ali i svakom članu društva. Zbog toga je ove 2022. godine Međunarodni dan fokusiran na sledeći cilj: „Značajno povećati dostupnost i pristup sistemima ranog upozoravanja na više opasnosti i informacijama i procenama rizika od katastrofa za ljude do 2030. godine.“