Skip to main content

Национални парк Ђердап једно је од заштићених подручја у Србији у којима Светска организација за природу Адриа – Србија организује радионице посвећене климатским променама, сматрајући да су климатске промене један од највећих изазова и међу најзначајнијим глобалним политичким приоритетима, активности WWF везане су и за ублажавање климатских промена и прилагођавању на њих.

Радионица „Прилагодимо се климатским променама“ одржана је 18. новембра у Доњем Милановцу. Након добродошлице директора ЈП „Национални парк Ђердап“ Лазара Митровића говорила је Душка Димовић из Светске организације за природу Адриа – Србија наглашавајући да климатске промене нису будућност, већ нешто што нам се већ дешава. Према њеним речима, климатске промене утичу на све око нас, и на биљке и на животиње и на људе, а последице се осећају широм наше планете и угрожени су екосистеми, добробит и сигурност људи.

Ванредни професор и истраживач на Физичком факултету, Институту за метеорологију Универзитета у Београду, др Владимир Ђурђевић, представио је осмотрене промене и пројекције будуће климе у Србији и општинама Голубац, Мајданпек и Кладово, док су Дејан Баковић, консултант за област шумарства и Александар Милићевић, консултант за област вода говорили о прилагођавању климатским променама везано за шумске екосистеме и водне ресурсе.

Овом се приликом чуло, да се према истраживањима климатолога Србија налази у групи земаља које ће бити веома изложене климатским променама и то у скоријој будућности. Последице су видљиве јер имамо учестале поплаве, суше, водни режими су поремећени, присутно је сушење шума, инванзивне врсте се шире и чине штету у пољопривреди и шумарству. Током рада у групама су, између осталог, дефинисане препоруке за укључивање мера прилагођавања на климатске промене у стратегије и просторно планску документацију.