Skip to main content

Пројекат „Шуме у рукама жена“ (Fem4Forest) започео је у јулу 2020. године и укључује 14 партнера из 10 земаља (Словенија, Хрватска, Аустрија, Немачка, Босна и Херцеговина, Србија, Румунија, Чешка, Бугарска, Украјина).

Пројект је финансиран у оквиру Програма међународне сарадње INTERREG Дунав. Водећи партнер је Шумарски институт из Словеније, а руководилац пројекта је др Нике Крајнц. У Србији, партнер на пројекту је Универзитет у Београду-Шумарски факултет, а придружени стратешки партнер је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде-Управа за шуме.

У оквиру Fem4Forest пројекта биће истакнуте различите улоге жена у комплетном ланцу снабдевања шумским производима. Пројекат ће се бавити истраживањем различитих могућности за активније учешће жена у управљању и газдовању шумама, као и на тржишту рада и на различитим нивоима одлучивања. Циљ је да се идентификују различите могућности за активнију улогу жена путем размене идеја и примера добре праксе кроз низ пилот пројеката у „Дунавском региону“.

Главни циљ Fem4Forest пројекта је да се ојача сектор шумарства на локалном, регионалном и међурегионалном нивоу, кроз повећану укљученост и оспособљеност жена. Пројекат нуди нови и иновативан приступ образовању и менторству, који ће омогућити активнију улогу жена у сектору шумарства.

TITLE: Шуме у рукама жена – Forests in women ‘s hands
Acronym: Fem4Forest
Project No.: DTP3-500-1.2 Fem4Forest
Start date: 1.07.2020 End date: 31.12.2022
Project budged: 1.6 million €
Partnership: 14 partners, from 10 countries (7 ERDF, 2 IPA, 1 ENI-UA)