Skip to main content

Predstavnici JP „Nacionalni park Đerdap“ učestvovali su na treningu o dobrim praksama u praćenju populacija divljači, proceni kvaliteta staništa, upravljanju lovom i korišćenju resursa divljači sa fokusom na tehnike praćenja divljači, održanom u Žagubici u organizaciji Organizaciji UN za hranu i poljoprivredu.

Dvodnevni trening, predavači su bili stručnjaci iz Nemačke, Austrije i Srbije, bio je usmeren na poboljšanje veština monitoringa i upravljanja, razmenu i unapređenje znanja iz oblasti tehnika praćenja na terenu.

Trening je bio kombinacija terenskog i rada u učionici. Učesnici su bili u prilici da se upoznaju sa tehnikama praćenja populacija divljači i staništa (zamke i imobilizacija, označavanje i telemetrija) i da praktično na terenu primene metode procena staništa, brojanje divljači, saznaju više o upotrebi dronova i postavljanju zamki sa kamerama, higijenskim standardima i upravljanju bolestima.

Stečeno znanje učesnici treninga kasnije će moći da koriste za poboljšanje budućeg gazdovanja divljači na osnovu solidnog sistema praćenja koji uključuje i prikupljanje podataka na terenu različitim metodologijama i analizom podataka koji se koriste u svrhe planiranja i upravljanja.