Skip to main content

На Светски дан заштите животне средине 1989. године у тадашњем привредном суду у Зајечару регистровано је Предузеће за заштиту и развој Националног парка Ђердап са циљем да обавља послове заштите културних добара, природних и других знаменитости на подручју Националног парка Ђердап. Пар година касније, Законом о националним парковима из 1993. године, Предузеће за заштиту и равој Националног парка Ђердап постаје Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“ са седиштем у Доњем Милановцу.

Предузећу је на управљање поверено подручје које је 1974. Године, првим Законом о Националном парлу Ђердап стављено под заштиту јер представља јединствен природни, културно-историјски и археолошки феномен у Европи и један је од најлепших предела у нашој земљи. Повезаност природних услова и богат биљни и животињски свет, многобројне културно-историјске и археолошке вредности и знаменитости, заслужују да се Националном парку „Ђердап“ посвети посебна пажња и о њему већ 34 године брину запослени. Од оснивања до данас у Предузећу је радило скоро 200 запослених. Део њих је овде стекло прво радно искуство, део је исксутво стечено у Националном парку Ђердап пренело у друга предузећа или установе, а део је отишао у заслужену пензију. Данас о највећем природњачком музеју у природи, у коме је на огромном простору исписана историја природе, посебно флоре и вегетације, од терцијара до данас и у коме се налази преко 50 типова шумских заједница од којих су 35 реликтне, које улазе у шест развојних вегетацијских серија, што је јединствен случај у Европи, брине 95 запослених у ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац.

Дан Предузећа биће обележен на пригиодан начин, а као и много пута до сада, биће прилика да се која реч каже о активностима које су обележиле минулих годину дана.