Skip to main content

Прва јединка риса која је маркирана ГПС огрлицом у Србији, рис Риста из Националног парка Ђердап, који је 3. фебруара 2023. године након опоравка у ЗОО врту Бор, враћен у природу, у претходна четири месеца прешао је преко 800 километара и стигао до планине Буковик. На свом путу прешао је територије чак 11 општина.

Захваљујући телеметријском праћењу, установљено је да је Риста до краја фебруара изашао из оквира граница Националног парка Ђердап и током марта прешао преко територије Хомољских планина, Бељанице, Кучаја, Ртња, а крајње одредиште му је била планина Буковик.

Почетком априла је започео свој повратак и готово читав месец боравио је на Хомољу и Бељаници. Почетком маја кретање је наставио северно и преко планине Црни Врх, за неколико дана, стигао до места на коме му је по свему судећи најлепше, на територију Националног парка Ђердап.

Посредством телеметријског праћења Ристе Биолошки факултет Универзитета у Београду и ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац добијају веома значајне информације о понашању врсте у природи, обрасцима кретања и навикама, као и величини територије коју јединка заузима.