Nacionalni park Đerdap

Spoj vremena i prirode na kopnu i vodi

Dobro došli u
Nacionalni park
Đerdap

Nacionalni park Đerdap nalazi se u jugoistočnom delu Evrope, u severoistočnom delu Srbije, na samoj granici sa Rumunijom.

Duž desne obale Dunava od Golubačkog grada do Diane Karataš u dužini od oko 100 kilometara, Nacionalni park Đerdap obuhvata uzani i šumoviti brdsko – planinski pojas širine od dva do osam kilometara koji ide od 50 do 800 metara visine.

Upoznajte

Od veličanstvenih planinskih pejzaža do prelepih obala Dunava… Priroda koja oduzima dah i milenijumi istorije čekaju da ih upoznate.

Istražite

Prihvatite izazov i pešačkom stazom krenite u avanturu.
Postanite deo prirode, istražite Đerdap.

dužina
7.1 km

nagib
20%

srednje
teška

Pešačka staza

44°37'57.6"N / 22°18'41.5"E

dužina
7.6 km

nagib
20%

srednje
teška

Pešačka staza

44°35'30.5"N / 22°16'43.7"E

dužina
1.2 km

nagib
3%

laka
staza

Pešačka staza

44°29'01.0"N / 22°04'27.9"E

dužina
2.4 km

nagib
5%

laka
staza

Pešačka staza

44°31'02.6"N / 22°04'00.0"E

dužina
1.7 km

nagib
15%

srednje
teška

Pešačka staza

44°27'44.6"N / 22°13'41.9"E

dužina
3.27 km

nagib
15%

srednje
teška

Pešačka staza

44°35'48.0"N / 21°59'44.5"E

dužina
1.6 km

nagib
5%

laka
staza

Pešačka staza

44°32'24.9"N / 22°01'47.3"E

dužina
3.5 km

nagib
20%

srednje
teška

Pešačka staza

44°36'42.9"N / 22°16'29.5"E

dužina
4 km

nagib
5%

laka
staza

Pešačka staza

44°26'30.0"N / 22°08'48.7"E

dužina
7.1 km

nagib
20%

srednje
teška

Pešačka staza

44°37'57.6"N / 22°18'41.5"E

dužina
7.6 km

nagib
20%

srednje
teška

Pešačka staza

44°35'30.5"N / 22°16'43.7"E

dužina
1.2 km

nagib
3%

laka
staza

Pešačka staza

44°29'01.0"N / 22°04'27.9"E

dužina
2.4 km

nagib
5%

laka
staza

Pešačka staza

44°31'02.6"N / 22°04'00.0"E

dužina
1.7 km

nagib
15%

srednje
teška

Pešačka staza

44°27'44.6"N / 22°13'41.9"E

dužina
3.27 km

nagib
15%

srednje
teška

Pešačka staza

44°35'48.0"N / 21°59'44.5"E

dužina
1.6 km

nagib
5%

laka
staza

Pešačka staza

44°32'24.9"N / 22°01'47.3"E

dužina
3.5 km

nagib
20 %

srednje
teška

Pešačka staza

44°36'42.9"N / 22°16'29.5"E

dužina
4 km

nagib
5%

laka
staza

Pešačka staza

44°26'30.0"N / 22°08'48.7"E

Zaštita

Lov i ribolov

Turizam

Šumarstvo

Nacionalni park Đerdap u brojevima

Od Golupca do Karataša kod Kladova, prostiru se zone spomenika kulture, faune i vegetacije reliktnih vrsta koje potvrđuju razvoj vegetacionih serija od nastanka do današnjih dana.

63786

HEKTARA POVRŠINE

170

VRSTA PTICA

55

VRSTA SISARA

50

VRSTA RIBA

23

VRSTE VODOZEMACA I GMIZAVACA

1100

BILJNIH VRSTA I PODVRSTA

Poslednje vesti

13. October 2020. strana Vesti

Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa obeležen u Nacionalnom parku Đerdap

Kao član Evropske i Svetske mreže geoparkova i Geopark Đerdap je obeležio 13. oktobar, Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa.…
Opširnije
13. October 2020. strana Vesti

U Nacionalnom parku Đerdap obeležen 4. Međunarodni dan predela

Skup je započeo uvodnim rečima direktora JP „Nacionalni park Đerdap“ Lazara Mitrovića i pomoćnice Ministra zaštite životne sredine za međunarodnu…
Opširnije
29. September 2020. strana Vesti

Obeležavanje 4. Međunarodnog dana predela u Srbiji

Ministarstvo zaštite životne sredine, u saradnji sa JP „Nacionalni park Đerdap“, Zavodom za zaštitu prirode Srbije i Šumarskim fakultetom, obeležiće…
Opširnije
25. September 2020. strana Vesti

27. Septembar – Svetski dan turizma

Svakog 27. septembra u svetu se obeležava Svetski dan turizma sa ciljem razvijanja svesti međunarodne zajednice o važnosti turizma i…
Opširnije