Документа

Планови и програми

2023. година

2022. година

2021. година

2019. година

– Годишњи план газдовања ловиштем „Ђердап“ за период од 01.04.2019. до 31.03.2020. године (DOCX DOC PDF ODT)
Одлука о усвајању Годишњег плана газдовања ловиштем „Ђердап“ за период од 01.04.2019. до 31.03.2020. године (DOCX DOC PDF ODT)

– Програм управљања Националним парком Ђердап за 2019. годину (DOCX DOC PDF ODT)
Сагласност на Програм управљања Националним парком Ђердап за 2019. годину (DOCX DOC PDF ODT)

– Програм пословања Јавног предузећа Национални парк Ђердап за 2019. годину (DOCX DOC PDF ODT)
Сагласност на Програм пословања Јавног предузећа Национални парк Ђердап за 2019. годину (DOCX DOC PDF ODT)

Извештаји и одлуке

2024. година

2023. година

2022. година

2021. година

2020. година

2019. година

– Биланс успеха ЈП „Национални парк Ђердап“ за 2019. годину за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године (DOCX DOC PDF ODT)

– Одлука о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ за 2019. годину за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године (DOCX DOC PDF ODT)

– Извештај о степену усплађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године (DOCX DOC PDF ODT)

– Одлука о усвајању Извештаја о степену усплађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године (DOCX DOC PDF ODT)

– Одлука о усвајању Допуне елабората о процени ризика на радном месту и у радној околини за Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“ из Доњег Милановца бр. 1796/3 од 24.04.2019. године. (DOCX DOC PDF ODT)

– Одлука о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 31.03.2019.године, бр. 1796/2 од 24.04.2019.године (DOC PDF ODT)

– Одлука о усвајању Тржишног ценовника уловљене дивљачи и услуга у лову за ловну 2019/2020 годину у ловишту „Ђердап“ за период од 01.04.2019.године до 31.03.2020.године., бр. 1291/5 од 28.03.2019.године (DOCX DOC PDF ODT)

– Одлука о усвајању Годишњег плана газдовања ловиштем „Ђердап“ за период од 01.04.2019.године до 31.03.2020.године, бр. 1291/4 од 28.03.2019.године (DOCX DOC PDF ODT)

– Одлука о усвајању Посебне основе за газдовање шумама за ГЈ „Поречке шуме“ (2019-2028), бр. 1291/3 од 28.03.2019.године (DOCX DOC PDF ODT)

– Одлука о усвајању Основе за газдовање шумама за ГЈ „Бољетинка“ (2019-2028) бр. 1291/2 од 28.03.2019.године (DOCX DOC PDF ODT)

– Одлука о усвајању Годишњег плана газдовања ловиштем „Ђердап“ за период од 01.04.2019. до 31.03.2020. године (DOCX DOC PDF ODT)

– Одлука о изменама и допунама Одлуке о усвајању Ценовника производа искоришћавања шума Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац бр. 5480/5 од 25.12.2017.године, број 1068/2 од 13.03.2019.године (DOCX DOC PDF ODT)

– Извештај о реализацији годишњег програма управљања рибарским посручјем „Ђердап“ за 2018. годину (DOCX DOC PDF ODT)

– Одлука о усвајању Извештаја о реализацији годишњег програма управљања рибарским посручјем „Ђердап“ за 2018. годину (DOCX DOC PDF ODT)

– Ревизија Годишњег плана газдовања ловиштем „Ђердап“ за период од 11.02.2019. године до 31.03.2019. године (DOCX DOC PDF ODT)

– Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Националног парка „Ђердап“ (DOCX DOC PDF ODT)

– Извештај о реализацији Програма управљања Националним парком Ђердап за 2018. годину (DOCX DOC PDF ODT)

2018. година

– Посебни подаци (DOCX DOC PDF ODT)

– Напомене уз финансијске извештаје за 2017. годину (DOCX DOC PDF ODT)

– Извештај о токовима готовине за период од 01.01.2017. до 31.12.2017.године (DOCX DOC PDF ODT)

– Извештај о променама на капиталу за период од 01.01.2017. до 31.12.2017.године (DOCX DOC PDF ODT)

– Извештај о осталом резултату за период од 01.01.2017. до 31.12.2017.године (DOCX DOC PDF ODT)

– Биланс успеха за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године (DOCX DOC PDF ODT)

– Биланс стања на дан 31.12.2017. године (DOCX DOC PDF ODT)

– Извештај независног ревизора о извршеној ревизији Годишњих финансијских извештаја за 2017. годину (DOCX DOC PDF ODT)

Правилници

04

– Стари Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Националног парка Ђердап (DOCX DOC PDF ODT)

Пратећа акта старог правилника
– Одлука о усвајању правилника о унутрашњем реду и чуварској служби Националног парка Ђердап

– Нови Правилник (са пратећим актима) о унутрашњем реду и чуварској служби Националног парка Ђердап (PDF)

– Правилник о измени Правилника о унутрашњем реду и чуварској служби Националног парка „Ђердап“ (PDF)

Календар ловне сезоне дивљачи са ловостајем заштићених врста

Ценовници

Годишња дозвола за рекреативни риболов у Националном парку „Ђердап“ у 2023. години шест хиљада динара, цена дневне и вишедневне дозволе непромењена

Правилником о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2023. годину („Сл. гласник РС“, бр. 99/2022) који је 25. августа донела министарка заштите животне средине, а који се примењује од 1. јануара следеће године, прописано је да вредност годишње дозволе за рекреативни риболов на Рибарском подручју Ђердап на подручју Националног парка „Ђердап“ износи 6.000 динара.

Годишња дозвола за рекреативни риболов на Рибарском подручју Ђердап је јединствена за све категорије рекреативних риболоваца.

Дневна дозвола на Рибарском подручју Ђердап кошта 1.000 динара, а вишедневна за максимално седам дана кошта 2.000 динара.

Од 1. јануара идуће године предузетници који се баве привредним риболовом на Рибарском подручју Ђердап годишњу дозволу за привредни риболов за све алате на основу одлуке Надзорног одбора ЈП „Национални парк Ђердап“ плаћаће 100.000 динара.

Годишње дозволе за привредни и рекреативни риболов могу да се купе у просторијама ЈП „Национални парк Ђердап“ у Доњем Милановцу, Добри и Текији.

Годишње дозволе за рекреативни риболов продају и следећа риболовачка удружења: КСР „Штука“ Доњи Милановац, УРР „Риболовац“ Зајечар, ОСР „Тимок“ Зајечар, КСР „Поштар“ Бор, КСР „Рудар“ Бор, КСР „Дунав“ Кладово, ОРР „Пек“ Кучево, СРК „Риболовачка прича“ велико Градиште“.