Dokumenta

Planovi i programi

2019. godina

– Godišnji plan gazdovanja lovištem „Đerdap“ za period od 01.04.2019. do 31.03.2020. godine (DOCXDOCPDFODT)
Odluka o usvajanju Godišnjeg plana gazdovanja lovištem „Đerdap“ za period od 01.04.2019. do 31.03.2020. godine (DOCXDOCPDFODT)

– Program upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za 2019. godinu (DOCXDOCPDFODT)
Saglasnost na Program upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za 2019. godinu (DOCXDOCPDFODT)

– Program poslovanja Javnog preduzeća Nacionalni park Đerdap za 2019. godinu (DOCXDOCPDFODT)
Saglasnost na Program poslovanja Javnog preduzeća Nacionalni park Đerdap za 2019. godinu (DOCXDOCPDFODT)

Izveštaji i odluke

2024. godina

2023. godina

2022. godina

2021. godina

2019. godina

– Bilans uspeha JP „Nacionalni park Đerdap“ za 2019. godinu za period od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine (DOCXDOCPDFODT)

– Odluka o usvajanju Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja JP „Nacionalni park Đerdap“ za 2019. godinu za period od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine i Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine (DOCXDOCPDFODT)

– Izveštaj o stepenu usplađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine (DOCXDOCPDFODT)

– Odluka o usvajanju Izveštaja o stepenu usplađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine (DOCXDOCPDFODT)

– Odluka o usvajanju Dopune elaborata o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini za Javno preduzeće „Nacionalni park Đerdap“ iz Donjeg Milanovca br. 1796/3 od 24.04.2019. godine. (DOCXDOCPDFODT)

– Odluka o usvajanju Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 31.03.2019.godine, br. 1796/2 od 24.04.2019.godine (DOCPDFODT)

– Odluka o usvajanju Tržišnog cenovnika ulovljene divljači i usluga u lovu za lovnu 2019/2020 godinu u lovištu „Đerdap“ za period od 01.04.2019.godine do 31.03.2020.godine., br. 1291/5 od 28.03.2019.godine (DOCXDOCPDFODT)

– Odluka o usvajanju Godišnjeg plana gazdovanja lovištem „Đerdap“ za period od 01.04.2019.godine do 31.03.2020.godine, br. 1291/4 od 28.03.2019.godine (DOCXDOCPDFODT)

– Odluka o usvajanju Posebne osnove za gazdovanje šumama za GJ „Porečke šume“ (2019-2028), br. 1291/3 od 28.03.2019.godine (DOCXDOCPDFODT)

– Odluka o usvajanju Osnove za gazdovanje šumama za GJ „Boljetinka“ (2019-2028) br. 1291/2 od 28.03.2019.godine (DOCXDOCPDFODT)

– Odluka o usvajanju Godišnjeg plana gazdovanja lovištem „Đerdap“ za period od 01.04.2019. do 31.03.2020. godine (DOCXDOCPDFODT)

– Odluka o izmenama i dopunama Odluke o usvajanju Cenovnika proizvoda iskorišćavanja šuma Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ Donji Milanovac br. 5480/5 od 25.12.2017.godine, broj 1068/2 od 13.03.2019.godine (DOCXDOCPDFODT)

– Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa upravljanja ribarskim posručjem „Đerdap“ za 2018. godinu (DOCXDOCPDFODT)

– Odluka o usvajanju Izveštaja o realizaciji godišnjeg programa upravljanja ribarskim posručjem „Đerdap“ za 2018. godinu (DOCXDOCPDFODT)

– Revizija Godišnjeg plana gazdovanja lovištem „Đerdap“ za period od 11.02.2019. godine do 31.03.2019. godine (DOCXDOCPDFODT)

– Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalnog parka „Đerdap“ (DOCXDOCPDFODT)

– Izveštaj o realizaciji Programa upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za 2018. godinu (DOCXDOCPDFODT)

2018. godina

– Posebni podaci (DOCXDOCPDFODT)

– Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu (DOCXDOCPDFODT)

– Izveštaj o tokovima gotovine za period od 01.01.2017. do 31.12.2017.godine (DOCXDOCPDFODT)

– Izveštaj o promenama na kapitalu za period od 01.01.2017. do 31.12.2017.godine (DOCXDOCPDFODT)

– Izveštaj o ostalom rezultatu za period od 01.01.2017. do 31.12.2017.godine (DOCXDOCPDFODT)

– Bilans uspeha za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine (DOCXDOCPDFODT)

– Bilans stanja na dan 31.12.2017. godine (DOCXDOCPDFODT)

– Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. godinu (DOCXDOCPDFODT)

Pravilnici

04

– Stari Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Nacionalnog parka Đerdap (DOCXDOCPDFODT)

Prateća akta starog pravilnika
– Odluka o usvajanju pravilnika o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Nacionalnog parka Đerdap

– Novi Pravilnik (sa pratećim aktima) o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Nacionalnog parka Đerdap (PDF)

– Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Nacionalnog parka „Đerdap“ (PDF)

Kalendar lovne sezone divljači sa lovostajem zaštićenih vrsta

Cenovnici

Godišnja dozvola za rekreativni ribolov u Nacionalnom parku „Đerdap“ u 2023. godini šest hiljada dinara, cena dnevne i višednevne dozvole nepromenjena

Pravilnikom o vrednosti dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2023. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 99/2022) koji je 25. avgusta donela ministarka zaštite životne sredine, a koji se primenjuje od 1. januara sledeće godine, propisano je da vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov na Ribarskom području Đerdap na području Nacionalnog parka „Đerdap“ iznosi 6.000 dinara.

Godišnja dozvola za rekreativni ribolov na Ribarskom području Đerdap je jedinstvena za sve kategorije rekreativnih ribolovaca.

Dnevna dozvola na Ribarskom području Đerdap košta 1.000 dinara, a višednevna za maksimalno sedam dana košta 2.000 dinara.

Od 1. januara iduće godine preduzetnici koji se bave privrednim ribolovom na Ribarskom području Đerdap godišnju dozvolu za privredni ribolov za sve alate na osnovu odluke Nadzornog odbora JP „Nacionalni park Đerdap“ plaćaće 100.000 dinara.

Godišnje dozvole za privredni i rekreativni ribolov mogu da se kupe u prostorijama JP „Nacionalni park Đerdap“ u Donjem Milanovcu, Dobri i Tekiji.

Godišnje dozvole za rekreativni ribolov prodaju i sledeća ribolovačka udruženja: KSR „Štuka“ Donji Milanovac, URR „Ribolovac“ Zaječar, OSR „Timok“ Zaječar, KSR „Poštar“ Bor, KSR „Rudar“ Bor, KSR „Dunav“ Kladovo, ORR „Pek“ Kučevo, SRK „Ribolovačka priča“ veliko Gradište“.