Public procurement

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга попуњавања природно обновљених површина садњом и припреме земљишта са набавком садница, чишћење у младим природним састојинама, осветљавање подмлатка ручно, окопавање и прашење у културама ЈНМВ 9/2019

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – набавкa услуге – Поправка и одржавање возила са набавком резервних делова – ЈНМВ 7/2019

 • Текст позива (DOCX DOC PDF ODT)
 • Конкурсна документација (DOCX DOC PDF ODT)
 • Одлука о додели уговора (PDF)
 • Обавештење о закљученом уговору (DOCX)

Позив за подношење понуда (обликован у 2 партије) у поступку јавне набавке мале вредности – набавкa радова – Санација сметлишта на територији Националног парка Ђердап – ЈНМВ 6/2019

 • Текст позива (DOCX DOC PDF ODT)
 • Конкурсна документација (DOCX DOC PDF ODT)
 • Одлука о додели уговора (DOCX DOC PDF ODT)
 • Обавештење о закљученом уговору (DOCX DOC PDF ODT)
 • Обавештење о закљученом уговору (DOCX)

Позив за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку за набавку добара – путничког и теренског возила (обликован у две партије) – ЈНОП 4/2019

 • Текст позива (DOCX DOC PDF ODT)
 • Конкурсна документација (DOCX DOC PDF ODT)
 • Одлука о додели уговора (DOCX DOC PDF ODT)
 • Обавештење о закљученом уговору за партију 1 и 2 (DOCX DOC PDF ODT)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – хране за прихрањивање дивљачи – ЈНМВ 5/2019

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – гума за аутомобиле – ЈНМВ 4/2019

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – набавкa услуге – Израде Програма управљања рибарским подручјем – ЈНМВ 3/2019

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга – чишћења и изградње шумских саобраћајница – ЈНОП 3/2019

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – набавкa радова – Преуређење и опремање центра за посетиоце Доњи Милановац – ЈНМВ 2/2019

 • Текст позива (DOCX DOC PDF ODT)
 • Конкурсна документација (DOCX DOC PDF ODT)
 • Измена и допуна конкурсне документације (DOCX DOC PDF ODT)
 • Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (DOCX DOC PDF ODT)
 • Одлука о додели уговора (DOCX DOC PDF ODT)
 • Обавештење о закљученом уговору (DOCX DOC PDF ODT)

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара – горива, моторног уља, антифриза и лож уља – гасног уља екстра лако EVRO EL – ЈНОП 2/2019

 • Текст позива (DOCX DOC PDF ODT)
 • Конкурсна документација (DOCX DOC PDF ODT)
 • Измена и допуна конкурсне документације (DOCX DOC PDF ODT)
 • Одлука о додели уговора (DOCX DOC PDF ODT)
 • Обавештење о закљученом уговору (DOCX DOC PDF ODT)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – плочица за обележавање трупаца – ЈНМВ 1/2019

Јавни позив за набавку добара – горива, моторног уља, антифриза и лож уља – гасног уља екстра лако EVRO EL – ЈНОП 1/2019

Лицитациона продаја јавним надметањем

Јавни позив за достављање предлога за чланове Савета корисника Националног парка Ђердап

Јавни позив за прикупљање писаних понуда за продају половних мотоцикала (мопеда) типа APN 6S путем поступка лицитације

Лицитациона продаја јавним надметањем

Лицитациона продаја јавним надметањем

Лицитациона продаја јавним надметањем

Јавни позив за прикупљање писаних понуда за продају половних мотоцикала (мопеда) типа АPN 6 и APN 6S путем поступка лицитације

Јавни позив за прикупљање писаних понуда за продају половних мотоцикала (мопеда) типа АPN 6 и APN 6S путем поступка лицитације

Лицитациона продаја јавним надметањем

Јавни позив за прикупљање писаних понуда за продају коришћених десктоп рачунара