Public procurement

Позив за подношење понуда за набавку радова на изради и постављању табли - ознака за обележавање подручја Геопарка Ђердап и кућице за Гребен, НЗН 4/2022

Позив за подношење понуда за набавку на коју се закон не примењује добара – гума за аутомобиле, НЗН 3/2022

Позив за подношење понуда за набавку на коју се закон не примењује услуга санације сметлишта обликовану у 3 (три) партије, НЗН 2-2022
Партија 1 – Санација сметлишта на територији Општине Мајданпек
Партија 2 – Санација сметлишта на територији Општине Голубац
Партија 3 – Санација сметлишта на територији Општине Кладово

Позив за подношење понуда за набавку добара – плочица за обележавање дрвних сортимената НЗН 01-2022

Позив за подношење понуда за набавку добара термовизијских и ир камера за осматрање и контролу рибарског подручја НЗН 15-2021

Позив за подношење понуда за набавку радова на адаптацији поткровља помоћног објекта у Орешковици НЗН 14-2021

Позив за подношење понуда за набавку добра – сервера за ГИС (геоинформациони систем) Power Edge R640 Server [PowerEdge R640 - Full Configuration - [EMEA_R640_VI_VP] или одговарајући НЗН 13-2021

Позив за подношење понуда за набавку радова на изради и постављању табли - ознака за обележавање подручја Геопарка Ђердап НЗН 12-2021

Позив за подношење понуде за набавку добра уградње и испоруке котла и горионика на лож уље са пуштањем у рад НЗН 11/2021

Позив за подношење понуде за набавку добара – мопеда – 5 комада НЗН 10/2021

Позив за подношење понуде за набавку добара - лаптопова НЗН 9/2021

Позив за подношење понуде за набавку радова на изради и постављању мобилијара, информативних, упозоравајућих и промотивних табли НЗН 8/2021

Позив за подношење понуде за набавку радова на обележавању риболовног подручја и ловишта НЗН 7/2021

Позив за подношење понуде за набавку на коју се закон не примењује добара – гума за аутомобиле, НЗН 6/2021

Позив за подношење понуде за набавку услуга санације сметлишта - обликована у 3 (три) партије, НЗН 5/2021

Позив за подношење понуда за набавку добара – гума за аутомобиле - НЗН 4/2021

Позив за подношење понуда за набавку радова – на изради високих чека и постоља за чеке - НЗН 3/2021

Позив за подношење понуда за набавку добара – плочица за обележавање дрвних сортимената - НЗН 2/2021

Позив за подношење понуда за набавку добара - канцеларијског материјала - НЗН 1/2021

Јавни позив за прикупљање понуда - продаја половних мопеда путем лицитације

 • Позив (PDF)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – набавка радова – израда и постављање табли за обележавање подручја Геопарка Ђердап – ЈНМВ 12/2020

 • Текст позива (DOCX DOC PDF ODT)
 • Конкурсна документација (DOCX DOC PDF ODT)
 • Одлука о додели уговора (PDF)
 • Обавештење о зекљученом уговору (DOCX DOC PDF ODT)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – набавка добра – службене униформе и гумених чизама (обликвана у 2 (две) партије) – ЈНМВ 11/2020

 • Текст позива (DOCX DOC PDF ODT)
 • Конкурсна документација (DOCX DOC PDF ODT)
 • Одговори на питања (PDF)
 • Одлука о додели уговора (PDF)
 • Обавештење о закљученом уговору – партија 1 (PDF)
 • Обавештење о закљученом уговору – партија 2 (PDF )

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – набавка добра – мобилних телефона – ЈНМВ 10/2020

 • Текст позива (DOCX DOC PDF ODT)
 • Конкурсна документација (DOCX DOC PDF ODT)
 • Одлука о додели уговора (PDF)
 • Обавештење о закљученом уговору (DOCX DOC PDF ODT)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – набавка добра – путничко-теренског возила – ЈНМВ 9/2020

 • Текст позива (DOCX DOC PDF ODT)
 • Конкурсна документација (DOCX DOC PDF ODT)
 • Одлука о додели уговора (PDF)
 • Обавештење о закљученом уговору (DOCX DOC PDF ODT)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – набавка услуга поправке и одржавања возила са набавком резервних делова обликована у 3 (три) партије – ЈНМВ 8/2020

 • Текст позива (DOCX DOC PDF ODT)
 • Конкурсна документација (DOCX DOC PDF ODT)
 • Измена конкурсне документације (PDF)
 • Обавештење о продужетку рока (PDF)
 • Одговор на питања I (PDF)
 • Одговор на питања II (PDF)
 • Одлука о додели уговора (PDF)
 • Обавештење о закљученом уговору – партија 1 (PDF )
 • Обавештење о закљученом уговору – партија 2 (PDF )
 • Обавештење о закљученом уговору – партија 3 (PDF )

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – набавка услуга у шумарству обликована у 3 (три) партије – ЈНМВ 7/2020

 • Текст позива (DOCX DOC PDF ODT)
 • Конкурсна документација (DOCX DOC PDF ODT)
 • Одлука о додели уговора (PDF)
 • Обавештење о закљученом уговору – партија 1 (DOCX DOC PDF ODT)
 • Обавештење о закљученом уговору – партија 2 (DOCX DOC PDF ODT)
 • Обавештење о закљученом уговору – партија 3 (DOCX DOC PDF ODT)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – набавка добара – канцеларијког материјала обликовано у 2 (две) партије – ЈНМВ 6/2020

 • Текст позива (DOCX DOC PDF ODT)
 • Конкурсна документација (DOCX DOC PDF ODT)
 • Измена конкурсне документације (PDF)
 • Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (DOCX DOC PDF ODT)
 • Одлука о додели уговора (PDF)
 • Обавештење о закљученом уговору – партија 1 (DOCX DOC PDF ODT)
 • Обавештење о закљученом уговору – партија 2 (DOCX DOC PDF ODT)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка радова на санацији сметлишта на територији Националног парка Ђердап обликована у 3 (три) партије – ЈНМВ 5/2020

 • Текст позива (DOCX DOC PDF ODT)
 • Конкурсна документација (DOCX DOC PDF ODT)
 • Одлука о додели уговора (PDF)
 • Обавештење о закљученом уговору – партија 1 (DOCX DOC PDF ODT)
 • Обавештење о закљученом уговору – партија 2 (DOCX DOC PDF ODT)
 • Обавештење о закљученом уговору – партија 3 (DOCX DOC PDF ODT)

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара – горива, моторног уља, антифриза и лож уља - гасног уља екстра лако EVRO EL – ЈНОП 2/2020

 • Текст позива (DOCX DOC PDF ODT)
 • Конкурсна документација (DOCX DOC PDF ODT)
 • Одлука о додели уговора (PDF)
 • Обавештење о закљученом уговору (DOCX DOC PDF ODT)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – набавка добара – материјала за исхрану дивљачи – ЈНМВ 4/2020

 • Текст позива (DOCX DOC PDF ODT)
 • Конкурсна документација (DOCX DOC PDF ODT)
 • Одлука о додели уговора (PDF)
 • Обавештење о закљученом уговору (DOCX DOC PDF ODT)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – набавка услуга – израде основе за Газдинску јединицу Лева река – ЈНМВ 3/2020

 • Текст позива (DOCX DOC PDF ODT)
 • Конкурсна документација (DOCX DOC PDF ODT)
 • Одлука о додели уговора (PDF)
 • Обавештење о закљученом уговору (DOCX DOC PDF ODT)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – набавкa добара – гуме за аутомобиле – ЈНМВ 2/2020

 • Текст позива (DOCX DOC PDF ODT)
 • Конкурсна документација (DOCX DOC PDF ODT)
 • Одговори на питања (PDF)
 • Одлука о додели уговора (PDF)
 • Обавештење о закљученом уговору (DOCX DOC PDF ODT)

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга – чишћења и изградње шумских саобраћајница – ЈНОП 1/2020

 • Текст позива (DOCX DOC PDF ODT)
 • Конкурсна документација (DOCX DOC PDF ODT)
 • Одговори на питања (PDF)
 • Одлука о додели уговора (PDF)
 • Обавештење о закљученом уговору (DOCX DOC PDF ODT)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – набавкa добара – Плочице за обележавање трупаца – ЈНМВ 1/2020

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – набавкa добра – Електричне енергије – ЈНМВ 16/2019

 • Текст позива (DOCX DOC PDF ODT)
 • Конкурсна документација (DOCX DOC PDF ODT)
 • Одговор на питање (DOCX DOC PDF ODT)
 • Измена конкурсне документације (DOCX DOC PDF ODT)
 • Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (DOCX DOC PDF ODT)
 • Одлука о додели уговора (DOCX DOC PDF ODT)
 • Одлука о закљученом уговору (DOCX DOC PDF ODT)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга изнајмљивања, одржавања и постављања мобилних тоалета ЈНМВ 15/2019

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – набавкa услугa – Изнајмљивања, одржавања и постављања мобилних тоалета – ЈНМВ 14/2019

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – набавкa услугa – Осигурања имовине и запослених на годину дана – ЈНМВ 13/2019

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности (оквирни споразум) – Набавка услуга мобилне телефоније – ЈНМВ 12/2019

 • Текст позива (DOCX DOC PDF ODT)
 • Конкурсна документација (DOCX DOC PDF ODT)
 • Измена конкурсне документације (DOCX DOC PDF ODT)
 • Одговори на питања (DOCX DOC PDF ODT)
 • Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (DOCX DOC PDF ODT)
 • Одлука о додели уговора (DOCX DOC PDF ODT)
 • Одлука о закључењу оквирног споразума (DOCX DOC PDF ODT)
 • Обавештење о закљученом уговору (DOCX DOC PDF ODT)
 • Обавештење о закљученом оквирном споразуму (DOCX DOC PDF ODT)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – набавкa услугa – Осигурања имовине и запослених на годину дана – ЈНМВ 11/2019

 • Текст позива (DOCX DOC PDF ODT)
 • Конкурсна документација (DOCX DOC PDF ODT)
 • Измена конкурсне документације (DOCX DOC PDF ODT)
 • Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (DOCX DOC PDF ODT)
 • Одлука о обустави поступка (DOCX DOC PDF ODT)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – израде и постављања табли за обележавање примарних улаза – ЈНМВ 10/2019

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга попуњавања природно обновљених површина садњом и припреме земљишта са набавком садница, чишћење у младим природним састојинама, осветљавање подмлатка ручно, окопавање и прашење у културама ЈНМВ 9/2019

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – израде и постављања табли за обележавање примарних улаза – ЈНМВ 8/2019

 • Текст позива (DOCX DOC PDF ODT)
 • Конкурсна документација (DOCX DOC PDF ODT)
 • Одлука о обустави поступка (DOCX DOC PDF ODT)
 • Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (DOCX DOC PDF ODT)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – набавкa услуге – Поправка и одржавање возила са набавком резервних делова – ЈНМВ 7/2019

 • Текст позива (DOCX DOC PDF ODT)
 • Конкурсна документација (DOCX DOC PDF ODT)
 • Одлука о додели уговора (PDF)
 • Обавештење о закљученом уговору (DOCX)

Позив за подношење понуда (обликован у 2 партије) у поступку јавне набавке мале вредности – набавкa радова – Санација сметлишта на територији Националног парка Ђердап – ЈНМВ 6/2019

 • Текст позива (DOCX DOC PDF ODT)
 • Конкурсна документација (DOCX DOC PDF ODT)
 • Одлука о додели уговора (DOCX DOC PDF ODT)
 • Обавештење о закљученом уговору (DOCX DOC PDF ODT)
 • Обавештење о закљученом уговору (DOCX)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – хране за прихрањивање дивљачи – ЈНМВ 5/2019

Позив за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку за набавку добара – путничког и теренског возила (обликован у две партије) – ЈНОП 4/2019

 • Текст позива (DOCX DOC PDF ODT)
 • Конкурсна документација (DOCX DOC PDF ODT)
 • Одлука о додели уговора (DOCX DOC PDF ODT)
 • Обавештење о закљученом уговору за партију 1 и 2 (DOCX DOC PDF ODT)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – гума за аутомобиле – ЈНМВ 4/2019

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – набавкa услуге – Израде Програма управљања рибарским подручјем – ЈНМВ 3/2019

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга – чишћења и изградње шумских саобраћајница – ЈНОП 3/2019

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – набавкa радова – Преуређење и опремање центра за посетиоце Доњи Милановац – ЈНМВ 2/2019

 • Текст позива (DOCX DOC PDF ODT)
 • Конкурсна документација (DOCX DOC PDF ODT)
 • Измена и допуна конкурсне документације (DOCX DOC PDF ODT)
 • Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (DOCX DOC PDF ODT)
 • Одлука о додели уговора (DOCX DOC PDF ODT)
 • Обавештење о закљученом уговору (DOCX DOC PDF ODT)

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара – горива, моторног уља, антифриза и лож уља – гасног уља екстра лако EVRO EL – ЈНОП 2/2019

 • Текст позива (DOCX DOC PDF ODT)
 • Конкурсна документација (DOCX DOC PDF ODT)
 • Измена и допуна конкурсне документације (DOCX DOC PDF ODT)
 • Одлука о додели уговора (DOCX DOC PDF ODT)
 • Обавештење о закљученом уговору (DOCX DOC PDF ODT)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – плочица за обележавање трупаца – ЈНМВ 1/2019

Јавни позив за набавку добара – горива, моторног уља, антифриза и лож уља – гасног уља екстра лако EVRO EL – ЈНОП 1/2019

Јавне набавке архива - 2018.

 • Називи јавних набавки и датуми објаве (PDF XLSX)
 • Преузмите архиву (ZIP)

Јавне набавке архива - 2017.

 • Називи јавних набавки и датуми објаве (PDF XLSX)
 • Преузмите архиву (ZIP)

Јавне набавке архива - 2016.

 • Називи јавних набавки и датуми објаве (PDF XLSX)
 • Преузмите архиву (ZIP)

Јавне набавке архива - 2015.

 • Називи јавних набавки и датуми објаве (PDF XLSX)
 • Преузмите архиву (ZIP)

Комплетан списак јавних набавки од 2015 до 2018 године.

 • Називи јавних набавки и датуми објаве (PDF XLSX)

Лицитациона продаја јавним надметањем

Јавни позив за достављање предлога за чланове Савета корисника Националног парка Ђердап

Јавни позив за прикупљање писаних понуда за продају половних мотоцикала (мопеда) типа APN 6S путем поступка лицитације

Лицитациона продаја јавним надметањем

Лицитациона продаја јавним надметањем

Лицитациона продаја јавним надметањем

Јавни позив за прикупљање писаних понуда за продају половних мотоцикала (мопеда) типа АPN 6 и APN 6S путем поступка лицитације

Јавни позив за прикупљање писаних понуда за продају половних мотоцикала (мопеда) типа АPN 6 и APN 6S путем поступка лицитације

Лицитациона продаја јавним надметањем

Јавни позив за прикупљање писаних понуда за продају коришћених десктоп рачунара