Javne nabavke

Licitaciona prodaja drvnih sortimenata "na panju" br. 2/2024

 • Javni poziv (PDF)
 • Forma ugovora (DOCX)
 • Ponude za elektronsko unošenje (XLSX)
 • Ponude za unošenje olovkom (RAR)

Licitaciona prodaja drvnih sortimenata (otvaranjem zatvorenih pismenih ponuda) na osnovu pravosnažnog i izvršnog sudskog rešenja

 • Oglas o licitacionoj prodaji (PDF)
 • Obrazac ponude (PDF)

Licitaciona prodaja drvnih sortimenata "na panju" br. 1/2024

 • Javni poziv (PDF)
 • Pregled partija (PDF)
 • Forma ugovora (DOCX)
 • Ponude za elektronsko unošenje (XLSX)
 • Ponude za unošenje olovkom (RAR)

Licitaciona prodaja drvnih sortimenata "na panju" br. 1/2023

 • Javni poziv (PDF)
 • Model ugovora (PDF)
 • Obrazac ponude (XLSX)
 • Pregled partija (PDF)

Licitaciona prodaja drvnih sortimenata "na panju" br. 2/2023

 • Javni poziv (sa pregledom partija) (PDF, DOCX)
 • Obrazac ponude po partijama (XLSX)

Licitaciona prodaja drvnih sortimenata "na panju" br. 3/2023

 • Javni poziv (sa pregledom partija) (PDF)
 • Obrazac ponude (XLSX, PDF)

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku na koju se zakon ne primenjuje usluga popravki platformi na vidikovcima Ploče i Kovilovo, NZN 3-2024

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku na koju se zakon ne primenjuje usluga izrade edukativnog materijala za radionice NZN 2/2024

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku na koju se zakon ne primenjuje usluga Monitoringa prirodnih resursa Nacionalnog parka Đerdap od strane studenata Bioloških fakulteta
NZN 1/2024

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku usluga izrade Fotomonografije Nacionalnog parka Đerdap, NZN 11-2023

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku radova na izradi i postavljanju tabli za obeležavanje područja Geoparka Đerdap, NZN 10-2023

Poziv za podnošenje ponude za nabavku usluga izrade Fotomonografije Nacionalnog parka Đerdap, NZN 9-2023

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku radova - ugradnje kotla i radijatora u Lovačkoj kući, NZN 8-2023

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku na koju se zakon ne primenjuje - nabavka plitkih terenskih cipela,
NZN 7/2023

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku na koju se zakon ne primenjuje - usluge mobilne telefonije, NZN 6-2023

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku na koju se zakon ne primenjuje - usluga organizacije Konferencije Karpatske konvencije NZN 5/2023

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku na koju se zakon ne primenjuje - usluga pripreme materijala za Fotomonografiju Nacionalno parka Đerdap, NZN 4-2023

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku na koju se zakon ne primenjuje dobara - kancelarijskog nameštaja fotelja i stolova, NZN 3-2023

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku na koju se zakon ne primenjuje - usluga monitoringa ribarskog područja, NZN 2-2023

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku na koju se zakon ne primenjuje - usluga sanacije smetlišta oblikovanu u 3 (tri) partije, NZN 1-2023
Partija 1 – Sanacija smetlišta na teritoriji Opštine Majdanpek
Partija 2 – Sanacija smetlišta na teritoriji Opštine Golubac
Partija 3 – Sanacija smetlišta na teritoriji Opštine Kladovo

Poziv za dostavljanje ponude za usluge mobilne telefonije, NZN 6-2022

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku zimskih dubokih kožnih čizama - NZN 5/2022

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku radova na izradi i postavljanju tabli - oznaka za obeležavanje područja Geoparka Đerdap i kućice za Greben, NZN 4/2022

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku na koju se zakon ne primenjuje dobara – guma za automobile, NZN 3/2022

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku na koju se zakon ne primenjuje usluga sanacije smetlišta oblikovanu u 3 (tri) partije, NZN 2-2022
Partija 1 – Sanacija smetlišta na teritoriji Opštine Majdanpek
Partija 2 – Sanacija smetlišta na teritoriji Opštine Golubac
Partija 3 – Sanacija smetlišta na teritoriji Opštine Kladovo

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku dobara – pločica za obeležavanje drvnih sortimenata NZN 01-2022

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku dobara termovizijskih i ir kamera za osmatranje i kontrolu ribarskog područja NZN 15-2021

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku radova na adaptaciji potkrovlja pomoćnog objekta u Oreškovici NZN 14-2021

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku dobra – servera za GIS (geoinformacioni sistem) Power Edge R640 Server [PowerEdge R640 - Full Configuration - [EMEA_R640_VI_VP] ili odgovarajući NZN 13-2021

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku radova na izradi i postavljanju tabli - oznaka za obeležavanje područja Geoparka Đerdap NZN 12-2021

Poziv za podnošenje ponude za nabavku dobra ugradnje i isporuke kotla i gorionika na lož ulje sa puštanjem u rad NZN 11/2021

Poziv za podnošenje ponude za nabavku dobara – mopeda – 5 komada NZN 10/2021

Poziv za podnošenje ponude za nabavku dobara - laptopova NZN 9/2021

Poziv za podnošenje ponude za nabavku radova na izradi i postavljanju mobilijara, informativnih, upozoravajućih i promotivnih tabli NZN 8/2021

Poziv za podnošenje ponude za nabavku radova na obeležavanju ribolovnog područja i lovišta NZN 7/2021

Poziv za podnošenje ponude za nabavku na koju se zakon ne primenjuje dobara – guma za automobile, NZN 6/2021

Poziv za podnošenje ponude za nabavku usluga sanacije smetlišta - oblikovana u 3 (tri) partije, NZN 5/2021

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku dobara – guma za automobile - NZN 4/2021

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku radova – na izradi visokih čeka i postolja za čeke - NZN 3/2021

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku dobara – pločica za obeležavanje drvnih sortimenata - NZN 2/2021

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku dobara - kancelarijskog materijala - NZN 1/2021

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti – nabavka radova – izrada i postavljanje tabli za obeležavanje područja Geoparka Đerdap – JNMV 12/2020

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti – nabavka dobra – službene uniforme i gumenih čizama (oblikvana u 2 (dve) partije) – JNMV 11/2020

 • Tekst poziva (DOCXDOCPDFODT)
 • Konkursna dokumentacija (DOCXDOCPDFODT)
 • Odgovori na pitanja (PDF)
 • Odluka o dodeli ugovora (PDF)
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1 (PDF)
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2 (PDF )

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti – nabavka dobra – mobilnih telefona – JNMV 10/2020

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti – nabavka dobra – putničko-terenskog vozila – JNMV 9/2020

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti – nabavka usluga popravke i održavanja vozila sa nabavkom rezervnih delova oblikovana u 3 (tri) partije – JNMV 8/2020

 • Tekst poziva (DOCXDOCPDFODT)
 • Konkursna dokumentacija (DOCXDOCPDFODT)
 • Izmena konkursne dokumentacije (PDF)
 • Obaveštenje o produžetku roka (PDF)
 • Odgovor na pitanja I (PDF)
 • Odgovor na pitanja II (PDF)
 • Odluka o dodeli ugovora (PDF)
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1 (PDF )
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2 (PDF )
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 3 (PDF )

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti – nabavka usluga u šumarstvu oblikovana u 3 (tri) partije – JNMV 7/2020

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti – nabavka dobara – kancelarijkog materijala oblikovano u 2 (dve) partije – JNMV 6/2020

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti – Nabavka radova na sanaciji smetlišta na teritoriji Nacionalnog parka Đerdap oblikovana u 3 (tri) partije – JNMV 5/2020

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke dobara – goriva, motornog ulja, antifriza i lož ulja - gasnog ulja ekstra lako EVRO EL – JNOP 2/2020

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti – nabavka dobara – materijala za ishranu divljači – JNMV 4/2020

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti – nabavka usluga – izrade osnove za Gazdinsku jedinicu Leva reka – JNMV 3/2020

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti – nabavka dobara – gume za automobile – JNMV 2/2020

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke usluga – čišćenja i izgradnje šumskih saobraćajnica – JNOP 1/2020

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti – nabavka dobara – Pločice za obeležavanje trupaca – JNMV 1/2020

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti – nabavka dobra – Električne energije – JNMV 16/2019

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluga iznajmljivanja, održavanja i postavljanja mobilnih toaleta JNMV 15/2019

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti – nabavka usluga – Iznajmljivanja, održavanja i postavljanja mobilnih toaleta – JNMV 14/2019

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti – nabavka usluga – Osiguranja imovine i zaposlenih na godinu dana – JNMV 13/2019

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti (okvirni sporazum) – Nabavka usluga mobilne telefonije – JNMV 12/2019

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti – nabavka usluga – Osiguranja imovine i zaposlenih na godinu dana – JNMV 11/2019

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku dobara – izrade i postavljanja tabli za obeležavanje primarnih ulaza – JNMV 10/2019

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti usluga popunjavanja prirodno obnovljenih površina sadnjom i pripreme zemljišta sa nabavkom sadnica, čišćenje u mladim prirodnim sastojinama, osvetljavanje podmlatka ručno, okopavanje i prašenje u kulturama JNMV 9/2019

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku dobara – izrade i postavljanja tabli za obeležavanje primarnih ulaza – JNMV 8/2019

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti – nabavka usluge – Popravka i održavanje vozila sa nabavkom rezervnih delova – JNMV 7/2019

Poziv za podnošenje ponuda (oblikovan u 2 partije) u postupku javne nabavke male vrednosti – nabavka radova – Sanacija smetlišta na teritoriji Nacionalnog parka Đerdap – JNMV 6/2019

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku dobara – hrane za prihranjivanje divljači – JNMV 5/2019

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku u otvorenom postupku za nabavku dobara – putničkog i terenskog vozila (oblikovan u dve partije) – JNOP 4/2019

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku dobara – guma za automobile – JNMV 4/2019

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti – nabavka usluge – Izrade Programa upravljanja ribarskim područjem – JNMV 3/2019

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke usluga – čišćenja i izgradnje šumskih saobraćajnica – JNOP 3/2019

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti – nabavka radova – Preuređenje i opremanje centra za posetioce Donji Milanovac – JNMV 2/2019

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke dobara – goriva, motornog ulja, antifriza i lož ulja – gasnog ulja ekstra lako EVRO EL – JNOP 2/2019

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku dobara – pločica za obeležavanje trupaca – JNMV 1/2019

Javni poziv za nabavku dobara – goriva, motornog ulja, antifriza i lož ulja – gasnog ulja ekstra lako EVRO EL – JNOP 1/2019

Javne nabavke arhiva - 2018.

 • Nazivi javnih nabavki i datumi objave (PDFXLSX)
 • Preuzmite arhivu (ZIP)

Javne nabavke arhiva - 2017.

 • Nazivi javnih nabavki i datumi objave (PDFXLSX)
 • Preuzmite arhivu (ZIP)

Javne nabavke arhiva - 2016.

 • Nazivi javnih nabavki i datumi objave (PDFXLSX)
 • Preuzmite arhivu (ZIP)

Javne nabavke arhiva - 2015.

 • Nazivi javnih nabavki i datumi objave (PDFXLSX)
 • Preuzmite arhivu (ZIP)

Kompletan spisak javnih nabavki od 2015 do 2018 godine.

 • Nazivi javnih nabavki i datumi objave (PDFXLSX)

Javni poziv za prikupljanje ponuda - prodaja polovnih mopeda putem licitacije

Licitaciona prodaja javnim nadmetanjem

Javni poziv za dostavljanje predloga za članove Saveta korisnika Nacionalnog parka Đerdap

Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju polovnih motocikala (mopeda) tipa APN 6S putem postupka licitacije

Licitaciona prodaja javnim nadmetanjem

Licitaciona prodaja javnim nadmetanjem

Licitaciona prodaja javnim nadmetanjem

Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju polovnih motocikala (mopeda) tipa APN 6 i APN 6S putem postupka licitacije

Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju polovnih motocikala (mopeda) tipa APN 6 i APN 6S putem postupka licitacije

Licitaciona prodaja javnim nadmetanjem

Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju korišćenih desktop računara