Raspored korišćenja staza

Doživite Nacionalni park Đerdap na jedinstven način – pešačenjem i izlaskom na atraktivne vidikovce, obilaskom pećina ili kanjona.

Uživajte u prirodi
i pešačenju

Zavisno od vaših želja i sposobnosti, Đerdap pruža brojne mogućnosti za pešačenje koje će vam pružiti uživanje u prirodi, emocionalno opuštanje i pomoći u sticanju kondicije. Pešačke staze su različite po dužini i usponu i obeležene planinarskom markacijom i informativnim tablama.

Cena ulaznice je 250,00 dinara po osobi za grupe do 10 osoba, dok je cena ulaznice za grupe veće od 10 osoba 150,00 dinara po osobi. Usluga vodiča je 3.600,00 dinara za grupu do 25 osoba. U JP „Nacionalni park Đerdap“ moguće je iznajmiti terensko vozilo po ceni od 6.000,00 dinara. Cena ulaznice za Centar za postioce Nacionalnog parka Đerdap u Donjem Milanovcu, kao i Centar za posetioce u Tekiji je 100,00 dinara za starije od 18 godina, a 50 dinara za mlađe od 18 godina.

S obzirom da su sve pešačke staze, osim edukativne staze Zlatno jezero, u režimu zaštite I stepena, podležu određenim ograničenjima odnosno poseta je organizovana, kontrolisana i uz obaveznu pratnju, u skladu sa odredbama Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS“, br. 84/ 2015, 95/2018 – dr. Zakon, posebno član 16), Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, 36/2009, 88/2010, 91/2010 – ispr. i 14/2016, a posebno članovima 109. i 110) i Pravilnikom o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi (Broj: 4982 od 26.11 2018.g. (Saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine Broj: 110-00-129/2018-04 od 20.12.2018.godine, član 8). Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara („Službeni glasnik RS“, br. 95/2018) utvrđena je naknada za posetu zaštićenom području, njegovim delovima i objektima.

Prema tome, u ovom zaštićenom području se nalaze i delovi sa posebnim režimima zaštite, a koji se ipak ne mogu posećivati bez prethodne najave i uz pratnju čuvara Nacionalnog parka. Upravo zbog toga je neophodno da na vreme kontaktirate Nacionalni park Đerdap kako bismo Vam izašli u susret i adekvatno organizovali posetu Nacionalnom parku Đerdap na obostrano zadovoljstvo.

Detaljnije informacije i najava dolaska:
JP „Nacionalni park Đerdap“
Donji Milanovac
Ulica Kralja Petra I 14a
Kontakt telefoni:
+381302150070, +381648569247, +381648569231, +381648569224
tel/faks 030590877
e-mail: office@npdjerdap.rs

Za posetioce / Turizam i rekreacija

Biciklistička ruta

Saznajte više